1

Sommarvind med Edvard Hoem

Sommarvind

Stangvik kyrkje, Stangvik

Edvard Hoem – diktar i femti år og John Pål Inderberg trio

 

http://varsoghelga.no

_
_
_